• ro
 • hu
 • en
 • START SESIUNE! PESTE 100 de MILIOANE de EURO, BANI DISPONIBILI pentru PROCESARE! [sursa: agroinfo.ro]

  Se deschide prima sesiune din anul 2017 de depunere a proiectelor de investiţii pentru submăsurile 4.2 şi 4.2a – Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole/ pomicole, anunţă Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR).

  Sesiunea se va desfăşura în perioada 10 iulie ora 9:00 – 30 septembrie 2017 ora 16:00 şi are o alocare totală de 112 milioane euro.
  „Pentru a putea beneficia pe deplin de oportunităţile pe care le oferă activitatea agricolă, este nevoie ca pe lângă producţie să existe şi procesare. Aceste submăsuri vin să finanţeze acea parte din lanţul economic de care România are poate cea mai mare nevoie, şi anume procesarea – crearea de produse cu valoare adăugată, atât de necesare creşterii economice sustenabile. Este momentul ca ţara noastră să nu mai fie o furnizoare exclusivă de materie primă, ieftină, ci să ofere produse agroindustriale finite care să aducă plus valoare şi implicit creşterea contribuţiei sectorului agricol la Produsul Intern Brut.” a declarat directorul general al AFIR, Adrian – Ionuţ Chesnoiu.

  Fondurile alocate în această sesiune pentru Submăsura 4.2 se ridică la 100 de milioane euro. Din acestea, 40 de milioane sunt destinaţi investiţiilor în dezvoltarea şi modernizarea unor capacităţi de procesare a produselor agricole şi 60 de milioane euro pentru crearea de noi unităţi de procesare a produselor agricole.
  Pragul minim pentru Sm 4.2 este de 15 puncte, iar pragurile de calitate pornesc de la 45 de puncte în perioada 10 – 31 iulie, apoi 30 de puncte în luna august şi 15 puncte în luna septembrie.
  Pentru investiţii în procesarea produselor pomicole prin Submăsura 4.2a, în sesiune din 2017 sunt alocaţi 12 milioane euro, iar pragul minim este de 10 puncte. Primul prag de calitate, aferent perioade 10 – 30 iulie este de 40 puncte. Pragul de calitate pentru luna august va fi de 25 puncte iar cel pentru luna septembrie de 10 puncte.

  Cine poate lua bani?
  Beneficiari eligibili sunt întreprinderi individuale şi familiale, persoanele fizice autorizate şi persoanele juridice (societăţi comerciale), inclusiv grupurile de producători.
  Rata sprijinului public nerambursabil este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri şi forme asociative şi 40% pentru Întreprinderi Mari. În funcţie de obiectivele propuse prin proiect şi de tipul beneficiarului, sumele care pot fi accesate se încadrează între 600 de mii şi 1,5 milioane euro.
  100 milioane euro sunt alocaţi pentru acest an Submăsurii 4.2 – „Sprijin pentru investiţii în procesarea /marketingul produselor din sectorul agricol”. Aceste fonduri sunt destinate, de exemplu, investiţiilor care au ca scop construcţia, extinderea, modernizarea şi dotarea clădirilor unităţilor de procesare sau construcţii destinate unei etape sau întregului flux tehnologic
  Sunt, de asemenea, finanţate investiţii în producerea şi comercializarea produselor vinicole propuse de solicitanţii care nu figureaza în Registrul Plantaţiilor Viticole cu Declaraţia de producţie şi/sau cu Declaraţia de stocuri produse vinicole.
  Beneficiarii Submăsurii – persoane fizice autorizate, societăţi comerciale, cooperative agricole – pot obţine o rată a sprijinului public nerambursabil de maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile.
  Astfel, pentru un proiect se pot obţine până la 2,5 miloane euro Euro/proiect, în funcţie de tipul beneficiarului şi investiţia propusă.

  Modalitatea de depunere a cererilor de finanţare este cea on-line pe pagina oficială a Agenţiei, www.afir.info.

  Pentru întocmirea documentaţiei necesare obţinerii finanţării, solicitanţii au la dispoziţie Ghidul Solicitantului care poate fi consultat gratuit pe site-ul Agenţiei, www.afir.info, la secţiunea „Investiţii PNDR”, în pagina dedicată fiecărei submăsuri în parte.

  [sursa: agroinfo.ro]